Marsvinesafari med Øresundsakvariet 2022 - Aftentur

Vælg billetter


 
Tag med Øresundsakvariet på en spændende marsvinesafari og oplev Danmarks lille hval i sine naturlige omgivelser.
Fra d. 29. juni til 30. august
Udsolgt

Marsvinesafari med Øresundsakvariet - aftentur

Nyd solnedgangen, mens du spotter marsvin på Øresund.

Tag med Øresundsakvariet på marsvinesafari, og kom helt tæt på den lille hval, der trives i Øresund.

Vi sejler ud i Øresundsakvariets store gummibåd og sætter kursen mod den nordlige del af Øresund, hvor marsvinene særligt holder til. Vi får følgeskab af Øresundsakvariets guider, der vil fortælle om den lille hvals spændende liv i Øresund.

De sidste 20-30 år er bestanden af marsvin mangedoblet og de trives i Øresund, hvor der er masser af føde til de små hvaler. På Øresundsakvariets ture i 2019 så vi marsvin på alle vores ture, så selv om vi ikke stiller ”marsvinegaranti”, er mulighederne for at se marsvin på turene altså ret gode.

Fakta om safarien

Priser: Aftentur – børn 6-11 år, 420 kr. Voksne 470 kr. - inkl. gebyr 10 kr. Der er desuden gratis adgang på dagen og dagen efter på akvariet.

Praktisk info:
Husk påklædning, der passer til vejret, og tænk på, at det kan føles koldt på vandet, selv på en varm sommerdag.

Øresundsakvariet udleverer redningsveste inden afgang. Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at benytte private redningsveste.

Båd og besætning er godkendt af Søfartsstyrelsen til max. 12 passagerer. Personer under 15 år skal være ledsaget af voksne. Børn under 6 år må grundet turens længde samt sikkerhed ikke komme med på turen. Vi anbefaler, at gravide, der har under 4 uger til termin, af sikkerhedsmæssige årsager ikke deltager i turen.

Der serveres varm kakao og kaffe ombord og der er fri entré til akvariet på dagen.

Der tages forbehold for aflysning ved dårligt vejr. Skipper bestemmer om en tur aflyses eller afkortes.

Vi mødes ved Øresundsakvariets indgang. Skipper og bedstemand tager imod og vi går ud og tager redningsveste på. Sejlturen varer ca. 1,5 time.

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet kontakt venligst email: oresundsakvariet@bio.ku.dk eller telefon: 3532 1970

Turene er planlagt med forbehold for corona-situationen i Danmark. Hvis vi bliver nødt til at aflyse turen, får du dine billetter refunderet.


Porpoise watching with the Øresund Aquarium - evening tour

Enjoy the sunset while spotting porpoises on the Øresund.

Join the Øresund Aquarium on a porpoise safari, and get very close to the small whale that thrives in the Øresund.

We sail out in the large rubber boat of the Øresund Aquarium and head for the northern part of the Øresund, where the porpoises are especially located. We are accompanied by the Øresund Aquarium guides who will tell about the exciting life of the little whale in the Øresund.


The population of porpoises has multiplied over the last 20-30 years and they thrive in the Øresund, where there is plenty of food for the small whales. On the Øresund Aquarium tours in 2019 we saw porpoises on all our trips, so even though we do not provide a "porpoise guarantee", the opportunities to see porpoises on the trips are thus quite good.

Facts about the safari

Prices: Evening tours - Children 6-11 years DKK 420, adults DKK 470. - including fee DKK 10. There is also free admission on the day and the day after at the aquarium.

Practical information:
Remember clothing to suit the weather and remember that it can feel cold on the water, even on a hot summer day..

The Øresund Aquarium delivers life jackets before departure. For safety reasons it is not allowed to use private life jackets.

Boat and crew are approved by the Danish Maritime Authority for max. 12 passengers. Persons under 15 must be accompanied by adults. Children under 6 years of age may not be included in the tour due to the length of the trip and safety. We recommend that pregnant women who have less than 4 weeks to term do not attend the trip for safety reasons. Hot cocoa and coffee are served on board and there is free admission to the aquarium during the day.

If the weather does not permit safe sailing, the trip is cancelled. The captain decides whether a trip is cancelled or shortened due to weather conditions.

We meet at the entrance to the Øresund Aquarium. The skipper receives you and we then proceed and put on life jackets. The trip lasts approx. 1.5 hours.

The tours are planned subject to the corona situation in Denmark. If we have to cancel the trip you will get your tickets refunded.

Venue


Øresundsakvariet Ture Strandpromenaden 5
3000 Helsingør, Danmark

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google